Máy Đóng Ghim

Công suất hoạt động của máy là 2000-3000 sản phẩm/ giờ
Thời đại công nghệ thì các loại máy móc sẽ góp phần quan trọng vào sản xuất