Thùng carton 7 lớp

Thùng carton 7 lớp ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm và sử dụng thùng giấy để đóng gói hàng hóa. Để hàng hóa dễ dàng di chuyển xa, tránh được các tổn hại cho hàng hóa thì ngoài thùng giấy carton 3 lớp và 5 lớp người ta cần một loại hộp giấy dày hơn, chống sốc cao hơn đó chính là thùng giấy 7 lớp
Danh mục: